Aydınlatma Metni
 • Kurumsal
 • Ürünlerimiz
 • Hizmetlerimiz
 • İndirme Merkezi
 • Teknik Bilgiler
 • Haberler & Blog
 • Kariyer
 • Bayiler
 • İletişim
 • Atom Mühendislik ve çalışanları olarak ilgili ulusal ve uluslar arası yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uygun ,sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda tüm süreçlerimizde çevre performansımızı arttırmak için çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin taahütlerimiz aşağıda dikkatinize sunulur

  • İlgili mevzuatların takibini yapmak ve gereğini yerine getirmek

  • BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri, BM küresel ilkeler sözleşmesinin ilk 10 maddesine uyacağımızı

  • Çalışanlarımızı, tüm 3. şahış firma ve ilgili tarafları çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

  • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı

  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,

  Türkiye Cumhuriyetinin belirlemiş olduğu çevre politakalarına harfiyen uyacağımızı iş bu kurumsal sitemizde arz ederiz.